Lĩnh vực hoạt động

– Bảo trì bảo dưỡng

– Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng

– Đầu cho thuê bất động sản, nhà xưởng

– Nước sạch sản xuất sinh hoạt

– Xăng dầu, nhiên liệu

– Xây dựng sở hạ tầngCảnh quan cây xanh